Ordningsregler

Vad är det för regler som gäller i fastigheterna.

 

 • Rökning är förbjuden i föreningens gemensamma utrymmen, trapphus och hissar.
 • Bilkörning, cykelåkning och mopedåkning får ej förekomma inom föreningens område.
 • För cykelåkning kan i undantagsfall viss dispens lämnas av fastighetskontoret såsom för brevbärare etc.
 • Boende skall ej använda trappor, källare och vindsgångar som lekplats eller samlingsplats.
 • Barnvagnar och dyligt placeras på anvisad plats, ej i trapphus då dessa är utrymmningsvägar och ej får blockeras.
 • Dörrmattor får ej ligga i trapphuset, på utsidan av lägenhetsdörren.
 • Vid in- och utflyttning skall aktsamhet iakttas så att skador ej uppstår på föreningens egendom.
 • Hissar, trapphus och entréer får ej blockeras.
 • Tvättstugor, torkrum och mangelrum städas efter användning.
 • Fel på maskinutrustning anmäls omgående till fastighetskontoret.
 • Bollspel får ej förekomma inom föreningens område, på plats som ej är avsedd för detta.
 • Rastning av hundar och katter så att förorening uppstår får ej förekomma inom föreningens område.
 • Hundar skall hållas kopplade inom föreningens område.
 • Det är absolut förbjudet att mata fåglar och katter från balkongen eller så att olägenhet uppstår.
 • Parabolantenner får ej finnas utanför balkonginglasningen eller fasaden.
 • Vinds- och källardörrar skall alltid vara låsta. Även vinds- och källarförråd skall vara låsta.
 • Borrning och annat störande arbete får ej göras mellan kl. 19.00 – 08.00.
 • Lördag innan kl 9,00 och efter kl 15.00 samt söndagar och helgdagar, får inget störande arbete genomföras.

Publicerad i Ordningsregler

Skriv utE-post

Vår webbplats använder sig av cookies för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter på abds.se