Körschema för snöröjning 2019/2020

Brf Artisten, Berguven, Duvhöken och Söderkulla, Konstnären

Snöröjningen anpassas först och främst efter vädret, och snöröjning/saltning sker mellan kl 7,00 – 11,00 måndag till söndag. Vid kraftigt snöväder sker snöröjning och saltning även mellan 13,00-16,00.

Vidare, se körschema som bifogas för ungefärlig snöplogning av våra gångstråk.Handskottning av entréer och källarnedgångar påbörjas kl 7,00 Parkering: Renhållning sker genom snöröjning och saltning av infartsväg till P-plattorna. Varje arrendator av P-plats har att själv röja sin P-plats (se avtal)
 
Körschema för plog
Ytterspåret – körs alltid först med start senast kl 7,00
 
1. Start på S Gulsparvsgatan
2. Ner för gångled, Söderkulla/Berguven
3. Parkeringsplattan, Bg 4-6, fram till Willys
4. Willys varuintag
5. Söderkullagatan, baksidan
6. Berguvsgatan 6, baksidan, mot Berguvsgatan 2 (rondellen)
7. Längs S Gulparvsg 24 mot S Gulsparvsg 23-29, N Gulsparvsgatan
8. Tornfalksgatan 1 mot Tornfalksgatan 10 – gången fram till Berguvsgatan 9 A

9. Berguvsgatan 9A-Bg11B-Miljöhuset Munkhättegatan

10. Berguvsgatan 13A-Miljöhuset Tornfalksgatan 10-Tornfalksgatan 10 A,B


11. Söderkullagatan, bakom Tornfalksg. 8
12. Tornfalksgatan 8- Tornfalksgatan 2 till parkeringsplats S Gulsparvsg. 26
13. Tornfalksgatan 2 B – gångstigen ner till Berguvsgatan 3
14. Längs entréerna Berguvsgatan 3 fram till rondellen.
15. Willys framsida, ABDS , Torget
16. Längs affärerna Söderkullagatan
17. Duvhöksgatan 2- Duvhöksgatan 6- rondellen
18. Duvhöksgatan 3 – Duvhöksgatan 1
19. Söderkullagatan – Lövsångargatan(konstnären)
 
Innerspåret (entrégångarna) saltas löpande från kl. 7.00 med maskin eller manuellt.

Väl mött!

// ABDS Förvaltning

Skriv utE-post

Vår webbplats använder sig av cookies för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter på abds.se