Miljöhusen, omdisponering av avfallskärl

Vi har sedan i början av mars 2017 haft nya kärl och ny entreprenör som hanterar avfallet i föreningarna.

Efter avstämning kommer ändringar utföras i form av att textilkärlen borttages och detta ersätts med kärl för kartong.

OBS! Vik eller skär sönder stora kartonger innan ni lägger dem i kärlen.

Sopsorteringen lämnar en del att önska i flertalet miljöhus och vi måste prioritera och anpassa utrymmet efter behovet.

På försök kommer även tömningsbara vagnar att placeras ut för större kartonger så att dessa inte staplas ovan kärlen och blockerar för små papperskartonger.

Väl mött!

Skriv utE-post

Vår webbplats använder sig av cookies för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter på abds.se