Ny Tv-leverantör brf. Berguven, Duvhöken och Söderkulla

Ny tv-leverantör från och med vintern 2018 i Brf. Berguven, Duvhöken och Söderkulla.

(brf. Artisten inkluderas INTE i detta utskick)

 

Din bostadsrättsförening har under året tecknat nytt tv-avtal med Sydantenn.

 

I slutet av 2017 eller i början av år 2018 kommer övergången planeras in från Com hem till Sydantenn.

Distribution av boxar/kort påbörjas efter tidsplan som lämnas inom kort.

Ni kommer alla att kallas till informationsmöte under senhösten och planering och inbjudan hanteras av Sydantenn.

Förändringen innebär att ni kommer ha samma grundutbud som idag men med möjlighet till 5 egna val. Konkret måste samtliga lägenhetsinnehavare

förses med en box eller ett chip till sin smart-tv, för åtkomst till hela utbudet. Möjlighet till inspelningschip kommer att finnas.

 

Under övergångsdagen/dagarna, kommer ni bli utan digitala kanaler i ungefär 1/2 dag.

De analoga kanalerna kommer ni att kunna se oavbrutet. Ni får söka kanalerna under övergångsdagen tills er egen box/chip är installerad.

De som inte är hemma under distributionsveckan kan hämta sin utrustning på ABDS:s kontor, Söderkullatoget, efter projektstart.

Efter den 28 februari 2018 måste den kvitteras ut hos Sydantenn på Danska vägen i Malmö. 

 

Samtidigt som Com hems tv-distribution stängs ner kommer även Com hems bredband och ip-telefoni att stängas. Ni kommer erbjudas alternativa avtal via Sydantenn

till en kostnad av 149-269 kr, beroende på vald hastighet. Ni behöver inte avsluta de eventuella avtal ni har idag, det sker på automatik när Com hem inte längre

kan leverera sina tjänster till er. Berör enbart uttaget i vardagsrummet. 

 

Alla som så önskar, kommer få hjälp med installation av box/kort och kanalinställning i lägenheten. 

Datum är nu satt för överföring till

Berguven 4 december, berguvsgatan 4,6 Berguvsg 2;  11 december

brf Söderkulla 11 december

brf Duvhöken  18 december

 

Kort/box ska hämtas ut innan enligt utskick från Sydantenn   Uthämtning: Berguvsgatan 3 resp. Duvhöksgatan 3, se ert utskick

 

Väl mött!

Styrelserna för brf. Söderkulla, brf. Duvhöken och brf. Berguven.

 

 

Skriv utE-post

Vår webbplats använder sig av cookies för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter på abds.se