Söderkullaparken skyfallsanpassas

Just nu arbetar gatukontoret med att skyfallsanpassa och upprusta Söderkullaparken.

Parken kommer att vara skyfallsanpassad i augusti.

Detta innebär att det från augusti i år kommer att finnas sänkta ytor där vatten kan samlas vid eventuella skyfall.

Därefter fortsätter arbetet med att göra färdigt lekplats, planteringar med mera. Parken beräknas vara helt färdigställd våren 2019.

// ABDS Förvaltning

Skriv utE-post

Vår webbplats använder sig av cookies för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter på abds.se