Duvhöken återplantering

Nya träd/buskar är planerade att sättas under våren framför Duvhöksgatan 1. Förslag har tagits fram av trädgårdsarkitekt i samband med översyn av övriga markytor.

Skriv utE-post

Vår webbplats använder sig av cookies för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter på abds.se