Körschema för snöröjning inom ABDS området 20/21

Körschema för snöröjning inom ABDS området 20/21, Brf Artisten, Berguven, Duvhöken och Söderkulla, Konstnären

 

 Snöröjningen anpassas först och främst efter vädret, och snöröjning/saltning sker mellan kl 7,00 – 11,00 måndag till söndag.

 

Vid kraftigt snöväder sker snöröjning och saltning även mellan 13,00-16,00.

 Vidare, se körschema som bifogas för ungefärlig snöplogning av våra gångstråk.

 

Handskottning av entréer och källarnedgångar påbörjas kl 7,00

 

Parkering: Renhållning sker genom snöröjning och saltning av infartsväg till P-plattorna.

Varje arrendator av P-plats har att själv röja sin P-plats (se avtal)

 

Körschema för plog

 Ytterspåret – körs alltid först med start senast kl 7,00

 

 1. Start på S Gulsparvsgatan 26
 2. Ner för gångled, Söderkulla/Berguven Quick-Fix® system
 3. Söderkullagatan, baksidan
 4. Berguvsgatan 6, baksidan, mot Berguvsgatan 2 (rondellen)
 5. Längs S Gulparvsg 24 mot S Gulsparvsg 23-29, N Gulsparvsgatan(konstnären)
 6. Tornfalksgatan 1 mot Tornfalksgatan 10 – gången fram till Berguvsgatan 9 A
 7. Berguvsgatan 9A-Bg11B-Miljöhuset Munkhättegatan
 8. Berguvsgatan 13A-Miljöhuset Tornfalksgatan 10-Tornfalksgatan 10 A,B
 9. Söderkullagatan, bakom Tornfalksg. 8
 10. Tornfalksgatan 8- Tornfalksgatan 2 till parkeringsplats S Gulsparvsg. 26
 11. Tornfalksgatan 2 B – gångstigen ner till Berguvsgatan 3
 12. Längs entréerna Berguvsgatan 3 fram till rondellen.
 13. Willys framsida, ABDS , Torget
 14. Längs affärerna Söderkullagatan
 15. Duvhöksgatan 2- Duvhöksgatan 6- rondellen
 16. Duvhöksgatan 3 – Duvhöksgatan 1
 17. Söderkullagatan – Lövsångargatan(konstnären)

 

Innerspåret (entrégångarna) saltas löpande från kl 7,00 med maskin eller manuellt.

 // ABDS Förvaltning

Skriv utE-post

Vår webbplats använder sig av cookies för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter på abds.se