Stadgar 2017

Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgarna ska allt framgå.

Läs mer

Grannsämja

Alla måste visa hänsyn till sina grannar, och i det ingår till exempel att inte störa någons nattsömn.

Läs mer

Andrahand

Ibland går det bra att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. Men vad är det som gäller då?

Läs mer

Ordningsregler

Vad är det för regler som gäller i fastigheterna? Grundläggande hänsynstagande måste alltid visas grannar emellan. 

Läs mer

Vår webbplats använder sig av cookies för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter på abds.se