Andrahand

Ibland går det bra att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. Men vad är det som gäller då?

  • Innan du skriver kontrakt med någon om andrahandsuthyrning måste du inhämta styrelsens godkännande. Det är upp till varje styrelse att fatta beslut om det finns tillräckliga skäl för att ett andrahandskontrakt ska få tecknas. Speciella skäl kan vara studier eller tillfälligt arbete på annan ort.
     
  • Lämna in en skrivelse till din styrelse i god tid. Av den ska det framgå vem du avser hyra ut lägenheten till, av vilken anledning, för hur lång tid, samt var du kan kontaktas under perioden. Med anledning av nya regler gällande andrahandsuthyrning, pågår arbete intern för ställningstagande kring policys för föreningarna.
     
  • Observera att du alltid som medlem är ansvarig gentemot din förening för de de som vistas eller bor i din bostadsrätt, och du måste se till att ev. hyresgäster följer de regler som föreningen satt upp för ett trivsamt boende.
     
  • Att hyra ut till andra utan medgivande, kan vara skäl för uppsägning av medlemskap, och därefter avhysning från borätten, så gör rätt från början.

 

För ansökan, klicka här

 

 

Skriv utE-post

Vår webbplats använder sig av cookies för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter på abds.se