Grannsämja

Alla måste visa hänsyn till sina grannar, och i det ingår till exempel att inte störa någons nattsömn.

Ska du ha fest, så prata med dina grannar innan.

Att tänka på:

Det är bra att förvarna sina grannarna innan via ett enkelt meddelande i trappan. Då har fler förståelse för lite mer musik senare på kvällen.

Be grannarna att höra av sig så fort de anser att de blir störda och om de knackar på eller ringer, så sänk genast volymen. Det bästa är om man kan reda ut detta grannar emellan.

Är du den som blivit störd, så prata först med din granne. Sen kan du ringa fastighetsjouren, som servar alla boende inom ABDS området, från tillsägelser om störningar, och akuta fastighetsproblem. Telefonnummer finns på startsidan, kontaktuppgifter.

Känner du att du blir störd vid upprepade tillfällen kan en kontakt med din styrelse eller ABDS förvaltning vara ett sätt att reda ut problemet. En enstaka fest är inget att ta upp, men upplever du problemet som markant är det är bra om du noterar tid och datum för störningen, och hur du blev störd. 

Minskar inte de störningar som framkommit kan styrelsen skicka ett brev med "anmodan om rättelse". Brevet ska också upplysa personen i fråga om att han eller hon omedelbart ska sluta störa sina grannar och att störningen annars kan leda till avhysning.

Skriv utE-post

Vår webbplats använder sig av cookies för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter på abds.se