Elkapacitet m.m

Det har under de senaste åren uppstått önskemål om att förse de egna bostadsrätterna med trefas (säkringar), vilket genererar att mer ström  kan tas in i lägenheten.

Viss utrustning, vitvaror, kräver idag trefas och många som renoverat sina kök har därmed ställts inför det faktum att befintliga ledningar inte klarar av alla typer av spisar m.m.

Under 2016 och 2017 har samtliga bostadsrätter försetts med nytt säkringsskåp samt 3-fas koppling. Den som därefter önskar dra om sina el- kablage i sin lägenhet kan nu enkelt anlita en behörig elektriker för fortsatt installation. Detta bekostas av den boende, då gränssnittet för ansvar avseende intern el, åvilar den boende enligt föreningarnas stadgar. har ni frågor kring detta, kontakta fastighetskontoret.

Skriv utE-post

Vår webbplats använder sig av cookies för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter på abds.se