Att tänka på

Du får gärna renovera din bostadsrättslägenhet men tänk på att för vissa större ingrepp som ex berör vatten och el, måste du ha din styrelses godkännande.

Du får inte röra fasta installationer utan att medigivits lov, eftersom det kan få stora konsekvenser för fastigheten om det blir fel.

Vill du t ex riva en vägg, kontrollera först att väggen inte är bärande.  Ventilationsdon, teleledningar, vattenledningar, avloppsledningar, bärande väggar och till viss del elförsörjningen är föreningens ansvarsområden och därför måste styrelsen kontaktas om ni önskar ändra någon del. Se närmare i föreningens stadgar för vad som gäller för just din förening. Du kan kontakta ABDS fastighetskontor om du är osäker.

Ska du renovera ditt badrum, kontakta ABDS för kontroll av befintlig avloppsbrunn, och ev. byte av föreningen.

 

Skriv ut

Vår webbplats använder sig av cookies för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter på abds.se